Audituri GDPR

Auditurile noastre de protecție a datelor, bazate pe GDPR, e-Privacy sau legislația de reglementare a țărilor UE și ghidurile emise de organismele și autoritățile de protecție a datelor, vor oferi organizației tale o mai bună înțelegere și o viziune de ansamblu asupra mecanismelor de protecție si confidențialitate a datelor implementate de afacerea ta. Vei fi la curent cu modul în care măsurile tale tehnice și organizaționale (TOM) respectă legile privind confidențialitatea și protecția datelor și ce trebuie îmbunătățit pentru ca afacerea ta să fie conformă cu GDPR. Vei avea propriul tău expert dedicat, sau o echipă de auditori recunoscuți din industrie, de la Privacy Data Partners, care vor lucra împreună cu echipa ta, atât la fața locului, cât și de la distanță, în funcție de planul proiectului.

Abordare

Mai multe evaluări sunt obligatorii prin lege, cum ar fi evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) sau evaluarea interesului legitim (LIA), în timp ce altele sunt importante pentru a demonstra implicarea companiei tale în protecția datelor. Abordarea noastră în aceste evaluări va fi să intervievăm părțile implicate în proiect, să îți audităm documentele și procedurile și să semnalăm neconcordanțele descoperite. Uneori este necesar un nou interviu cu o parte a membrilor implicați in proiect pentru a răspunde discrepanțelor descoperite și pentru a avea o imagine completă a procesului. Toate constatările vor fi documentate în raportul de audit, împreună cu recomandări pentru a respecta confidențialitatea. Planul proiectului este pregătit și livrat de noi pentru proiectele în care echipa noastră de top implementează recomandările venite în urma auditului.

Evaluări

Metodologia noastră de audit a protecției datelor este creată în mod special pentru a încorpora GDPR și alte legi ale UE privind confidențialitatea datelor personale și include o mare varietate de evaluări, cum ar fi:

  • Audit global de conformitate GDPR pentru afacerea ta
  • DPIA – Evaluări de impact asupra protecției datelor
  • LIA – Evaluări ale interesului legitim
  • TIA – Evaluări ale impactului transferului de date personale
  • Analize GAP
  • Audituri de confidențialitate dedicate pentru anumite domenii de activitate
  • Audit GDPR de conformitate al persoanelor împuternicite
  • Evaluări ale confidențialității website-ului, aplicațiilor și instrumentelor folosite
  • Evaluarea furnizorilor din prisma confidențialității datelor personale
  • Verificările necesare pentru parteneri, furnizori și contractori

Beneficii

Având această paletă largă de evaluări și audituri și obținând respectarea confidențialității și protecției datelor în consecință, organizația ta va demonstra că este un partener de încredere. Clienții, utilizatorii și partenerii tăi vor avea încredere în afacerea ta că le va proteja și securiza datele, în timp ce autoritățile de protecție a datelor și organismele de reglementare îți vor înțelege angajamentul de a respecta standarde înalte de protecție a datelor.

Durează mai puțin de un minut să ne solicitați o ofertă personalizată pentru compania ta. Completează formularul, ca să întelegem mai bine afacerea ta.

Alte servicii