Data actualizării: 06 Septembrie 2022

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a explica cum, când și de ce datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de site-ul sau prin intermediul site-ului nostru, precum și de a prezenta drepturile pe care le ai, în calitate de persoană vizată, în raport cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate nu are în vedere activități de prelucrare pe care le efectuează partenerii noștri. Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali, în calitate de operatori, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM?

Website-ul www.datapartners.ro  și www.datapartners.eu este deținut și administrat de către societatea Privacy Data Partners SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Bd. Iuliu Maniu nr. 16, Bl. 14, ap. 77, Sector 6, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11850/2018, având CUI 39763482, (denumită în continuare “Operatorul” sau ”Noi”).

Privacy Data Partners oferă servicii de primă clasă privind protecția și confidențialitatea datelor, cu ajutorul unei echipe specializată în domeniile juridic și IT. Specialiștii noștri au lucrat în diverse industrii și au o experiență practică extinsă, care acum este pusă la dispoziția clienților noștri pentru a le proteja și a le crește afacerile.

 1. DEFINIȚII
 • Date cu caracter personal sau Date personale – reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • Operator – reprezintă o persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate prin intermediul website-ului www.datapartners.ro și www.datapartners.eu, Operatorul este societatea Privacy Data Partners SRL;
 • Persoană vizată – reprezintă persoana fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu caracter personal;
 • Prelucrare – reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, stocarea, modificarea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau ștergerea;
 • Consimțământ al Persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • Website-ul – www.datapartners.ro și www.datapartners.eu
 1. CUM COLECTĂM DATELE

Ca regulă, Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt colectate direct de la tine, ca Persoană vizată. Cu toate acestea, pot fi situații în care datele sunt colectate în mod indirect de pe rețele de socializare, de pe website-ul companiei pe care o reprezinți, de la angajatorul tău ca și persoană de contact, de la o terță persoană care te-a recomandat sau de pe diferite platforme publice (exemplu platforme de anunțuri).

Atunci când nu primim direct de la tine datele cu caracter personal, te vom informa în mod corespunzător cu privire la activitățile de prelucrare, cu respectarea termenului legal.

 1. COPII ȘI DATELE SENSIBILE

Website-ul și serviciile noastre nu sunt destinate minorilor sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm în mod intenționat Date cu caracter personal ale persoanelor minore, sub vârsta de 16 ani.

Dacă ești tutorele sau părintele unui minor sub vârsta de 16 ani și consideri că datele minorului au ajuns în posesia noastră, te rugăm să ne contactezi în vederea ștergerii acestor date, în măsura în care se confirmă cu asemenea informații se află în posesia noastră.

Nu colectăm și nici nu avem intenția de a intra în posesia de Date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice ori de date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres de lege.

 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII, TEMEIUL LEGAL ȘI PERIOADA DE RETENȚIE

Mai jos regăsești informații despre scopurile pentru care Prelucrăm Datele cu caracter personal care te privesc, categoriile de Date pe care le colectăm pentru respectivele scopuri, temeiurile legale în baza cărora desfășurăm activitățile de Prelucrare și perioadele pentru care păstrăm Datele cu caracter personal, prin raportare la scopurile Prelucrărilor.

Atunci când temeiul legal al Prelucrării este Consimțământul Persoanei Vizate, îți poți retrage în orice moment consimțământul dat, fără constrângeri și fără ca retragerea Consimțământului să afecteze legalitatea Prelucrării anterioare retragerii acestuia.

5.1. Scop: Asistență și suport cu privire la serviciile Privacy Data Partners prin e-mail, telefon,  formular de contact,  formularul de ofertă sau prin mesageria de pe rețelele sociale

Categorii de Date personale:  vom putea prelucra datele tale personale pe care ni le furnizezi în mesajul tău, cum ar fi nume, prenume, e-mail, telefon, compania ta și orice alte informații pe care le furnizezi de bunăvoie în momentul în care ne contactezi, în funcție de tipul de solicitare

Temei legal: interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu tine și a-ți furniza suportul necesar utilizării Website-ului

Perioada de retenție: va fi de 3 ani de la momentul solicitării tale.

Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare potrivit scopului amintit va atrage imposibilitatea de a-ți acorda asistență și suport.

5.2. Scop: Prospectarea clienților

Categorii de Date personale:  nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, compania, adresa companiei, funcția sau detaliile publice din contul de LinkedIn

Temei legal: interesul nostru legitim de business de a promova serviciile Data Partners și de a contracta potențiali clienți

Perioada de retenție: va fi de 2 ani

Există totuși posibilitatea ca datele tale să fie din nou colectate după această perioadă, în cazul în care, spre exemplu, îți regăsim datele ca fiind publice la o nouă prospectare a pieței sau dacă ești recomandat de o altă persoană. În această situație, te vom reinforma cu privire la prelucrarea datelor tale.

5.3. Scop: Mesaje comerciale

Categorii de Date personale:  numele și prenumele tău, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția ta, compania la care lucrezi și contul tău de LinkedIn

Temei legal: consimțământul tău liber exprimat

Perioada de retenție: va fi până la retragerea consimțământului

5.4. Scop: Încheierea și executarea contractelor comerciale

Aplicabil reprezentanților legali sau convenționali și persoanelor de contact ai partenerilor contractuali.

Categorii de Date personale:  nume și prenume, numărul de telefon și fax, e-mail, compania, adresa companiei și funcția

Temei legal: interesul nostru legitim de a încheia și executa contractul cu compania pe care o reprezinți

Perioada de retenție: pe întreaga durată a contractului, precum și înca 3 ani după încetarea acestuia

5.5. Scop: Selectarea candidaților pentru posturile companiei

Aplicabil reprezentanților legali sau convenționali și persoanelor de contact ai partenerilor contractuali.

Categorii de Date personale:  numele și prenumele tău, adresa ta de e-mail și numărul de telefon, adresa de domiciliu, datele incluse în C.V. (curriculum vitae, inclusiv sexul si naționalitatea), date legate de experiența profesională anterioară, calificări și istoricul locurilor de muncă, pregătirea vocațională, conferințe și seminarii, educație, informații incluse în diplomele de studii, informații în legătură cu verificarea antecedentelor (în conformitate cu legislația aplicabilă) și date comunicate în cadrul interviului

Temei legal: este de a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract de muncă cu noi

Perioada de retenție: un an de zile de la data finalizării procesului de selecție și recrutarea în cazul în care nu ai fost angajat, în baza interesului nostru legitim de a te contacta în vederea unor posturi viitoare potrivite experienței tale profesionale

Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare potrivit scopului amintit va atrage imposibilitatea de a participa la procesul nostru de selecție și recrutare și să vă angajăm

 1. COOKIES

Website-ul folosește cookies, plug-ins și alți identificatori online pentru a asigura funcționalitatea website-ului sau pentru a oferi o experiență de navigare mai bună, pentru a efectua analize statistice privind accesarea informațiilor de pe website sau pentru a vă oferi conținut și anunțuri publicitare personalizate, conform preferințelor și intereselor tale.

Cookie-urile sunt mici fișiere text plasate de website-ul sau pagina vizitată, prin intermediul browser-ului, pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru navigare (calculator, smartphone etc.), care identifică dispozitivul în momentul accesării site-ului sau a paginii.

Plug-in-urile sunt mici aplicații software plasate de furnizorii de platforme de social media care le integrează atunci când sunt incluse pe site-ul sau pagina vizitată.

Identificatorii online pot fi plasați de Privacy Data Partners sau de către terți. În conformitate cu permisiunile pe care le-ai acordat, partenerii noștri, site-uri terțe, vor plasa cookie-uri care vă vor permite să vizualizați conținutul de pe aceste site-uri terțe pe website-ul nostru și să partajați conținutul de pe website-ul nostru. Terții pot colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor lor în scopurile pe care le-au determinat în conformitate cu politica lor de confidențialitate. Privacy Data Partners vă oferă informații de identitate și link-uri către aceste terțe părți, precum și opțiunea de a accepta sau respinge identificatorii lor online.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate prin cookie-uri pe baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, cu excepția situațiilor în care cookie-urile și alți identificatori online sunt utilizați în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau sunt necesari pentru a furniza informații de interes național. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, pe baza interesului nostru legitim de a asigura navigarea în siguranță a website-ului nostru, atât pentru noi, cât și pentru utilizatorii noștri, asigurând un nivel corespunzător de securitate prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În funcție de tipurile de cookie-uri, categoriile de Date cu caracter personal prelucrate de cookie-uri pot fi informații despre dispozitivul utilizat, informații din jurnal precum IP, căutări, browser, limba browser-ului, setări hardware, data și ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitările către serverul, capacitatea fișierelor obținute ca răspuns și alți parametri privind sistemul de operare al utilizatorului.

Informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosește site-ul nostru pot fi găsite în Politica noastră de Cookies .

Cum vă puteți modifica preferințele privind cookie-urile?

Majoritatea browser-elor vă permit să gestionați cookie-urile. Puteți alege să acceptați sau să respingeți toate modulele cookie sau doar anumite tipuri de module cookie.

Următoarele link-uri oferă informații despre cum să modificați setările cookie-urilor pe unele browser-e populare:

 1. PRELUCRĂRI AUTOMATE, INCLUSIV PROFILARE

Datele tale personale nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să te afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

 1. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera Datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: companii din grup, parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, furnizorilor de servicii de plată, companii ce oferă servicii de arhivare, service-uri autorizate, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și organe de cercetare și urmărire penală.

Datele pot fi dezvăluite sau transferate către categoriile de destinatari menționate pentru a ne furniza serviciile la un nivel cât mai înalt de calitate, asigurând intervenția specialiștilor prin externalizarea unor părți din activitatea noastră ori accesul la servicii și beneficii conform parteneriatelor noastre comerciale sau pentru a asigura respectarea obligațiile legale specifice la care suntem supuși conform activității desfășurate.

Ca regulă, acești destinatari sunt situați în Spațiul Economic European ori în țări terțe pentru care au fost emise decizii ale Comisiei Europene privind recunoașterea caracterului adecvat de asigurare a protecției Datelor cu caracter personal și nu transferăm date către țări care nu se află în vreuna dintre situațiile menționate.

În cazul în care, prin excepție, datele tale vor fi transferate în alte țări terțe decât cele cărora le-a fost recunoscut nivelul adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal, vei fi informat conform cerințelor legale.

 1. SECURITATEA DATELOR

Securitatea Datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele tale cu caracter personal sunt protejate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru, precum limitarea accesului la Datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea și stocarea acestora pe medii securizate.

Având în vedere dinamica tehnologică și amploarea amenințărilor actuale din mediul online, în ciuda eforturilor noastre considerabile de a asigura un nivel cât mai înalt de protecție a Datelor cu caracter personal, nu putem garanta întotdeauna eficiența absolută a măsurilor de securitate implementate. Din acest considerent este foarte important ca și tu, în calitate de Persoană vizată, să cunoști riscurile și să adopți măsuri minime de protecție a Datelor tale personale, prin verificarea temeinică a surselor informațiilor, evitarea accesării link-urilor suspecte sau necunoscute, schimbarea periodică a parolelor și folosirea de soluții anti-virus și anti-malware adecvate.

 1. DREPTURILE TALE ȘI CUM SĂ LE EXERCIȚI

Dreptul de a fi informat:

Ai dreptul de a fi informat cu privire la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal, astfel cum se întâmplă prin prezenta politică.

Dreptul de acces:

Ai dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă prelucrăm sau nu Datele tale cu caracter personal, informații privind specificul Prelucrării, precum și acces la datele respective.

Dreptul la rectificare:

Ai dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea Datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere:

Ai de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale. Datele cu caracter personal vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a obține restricționarea Prelucrării Datelor tale cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor:

Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, dreptul de a primi Datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole.

Dreptul la opoziție:

În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim, ai dreptul de a te opune Prelucrării Datelor tale cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale:

De asemenea, te poți opune la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate:

Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere:

Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea de Supraveghere”), în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Detalii contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Retragerea consimțământului:

În măsura în care prelucrăm Datele tale cu caracter personal în temeiul Consimțământului, îți poți retrage oricând Consimțământul acordat, fără a afecta legalitatea Prelucrării bazate pe Consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Cu excepția dreptului de a te adresa Autorității de Supraveghere, pe care îl poți exercita folosind datele de contact indicate mai sus, îți poți exercita drepturile legale prin contactarea în scris a Responsabilului nostru cu protecția datelor, la adresa de e-mail [email protected]

Vom răspunde solicitărilor tale fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În situația în care nu vom lua măsuri cu privire la cererea ta, te vom informa, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu se iau măsuri. În atare situație, ai posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere ori de a introduce o cale de atac judiciară.

 1. ACTUALIZAREA POLITICII

Prezenta Politică este supusă revizuirii și actualizării periodice pentru a ne asigura că aceasta corespunde în permanență realității și cerințelor legale aplicabile. Din acest considerent, vă rugăm să consultați periodic această secțiune pentru a fi în permanență la curent cu eventuale modificări. Eventuale modificări majore ale prezentei Politici vor fi notificate în mod corespunzător.

 1. CONTACT

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la implementarea acesteia, poți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Privacy Data Partners  într-una dintre următoarele modalități:

Vă mulțumim pentru interesul acordat,

Echipa Privacy Data Partners

Data actualizării: 06 Septembrie 2022